موزیک باکس – هر روز ساعت 3:00 بعد از ظهر از غزنویان با جدید ترین آهنگ های روز Music Box program Every day at 3 pm with the latest song of the day from Ghaznawyan TV