یک کارمند ریاست امنیت ملی در بلخ ترور شد

یک کارمند ریاست امنیت ملی بلخ دیشب (۲۶ سرطان) از سوی افراد مسلح در شهر مزارشریف کشته شد.

عادل شاه عادل، سخنگوی پولیس بلخ گفت که مایل خان کارمند مدیریت شهری ریاست امنیت ملی شب گذشته در ساحۀ حوزه پنجم شهر مزارشریف ترور شد.

به گفتۀ عادل، این کارمند به وسیلۀ مردان مسلح موتر سایکل‌سوار هدف قرار گرفته، اما افزود که هویت حمله کنندگان هنوز مشخص نیست.

در مورد انگیزۀ این رویداد هم جزییات داده نشده اما مقام‌های امنیتی گفته اند که با سقوط ۹ ولسوالی به دست طالبان، حمله‌های هدفمند از سوی گروه طالبان در داخل شهر مزارشریف نیز افزایش یافته است.

طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته اند.