یک فرد ماین گذار در شهر غزنی از سوی پولیس کشته شد.

دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس غزنی می گوید که این ماین گذار چاشت امروز  حین جاسازی ماین در ساحه کشک شهر غزنی از سوی پولیس شناسایی و هنگام فرار از ساحه، توسط شلیک پولیس کشته شده است .

دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس غزنی با پخش خبرنامه می گوید که حوالی ساعت 12 چاشت امروز دوشنبه فرد ماین گذار که قصد جاگذاری ماین در ساحه کشک از مربوطات حوزه اول امنیتی پولیس شهر غزنی را داشت از سوی پولیس شناسایی و قصد فرار از ساحه را داشت، براساس این خبرنامه این فرد در جریان فرار ازسوی پولیس هدف شلیک گلوله قرار گرفته و کشته شده است.

از نزد این فرد یک حلقه ماین و یک عدد ریموت کنترول نیز بدست آمده است.

ماین بدست آمده در ساحه به گونه تحت کنترول انفجار داده شده است.