یک غیرنظامی با شلیک گلوله به قتل رسید.

این رویداد حوالی ساعت 10 بامداد امروز در ساحه چوک فرخی از مربوطات حوزه اول امنیتی پولیس شهر غزنی صورت گرفته و عامل این قتل موفق به فرار شده است.

فهیم امرخیل سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی می گوید که حوالی ساعت 10 بامداد امروز چهارشنبه 11 حمل فرد مسلح یک غیرنظامی را که به گفته او کراچی دستی داشته است در ساحه چوک فرخی از مربوطات حوزه اول امنیتی پولیس هدف شلیک گلوله قرار داده و ازبین برده است.

آقای امرخیل می گوید که بررسی های پولیس جهت شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد آغاز شده است.

این درحالیست که در آغاز این هفته نیز گزارش های از ترور یک خانم در مربوطات ساحه خاک غریبان شهر غزنی به رسانه ها رسید اما مسوولین محلی غزنی در باره کیستی این فرد و چگونگی ترور آن به رسانه ها چیزی نگفته اند.