گارنیزیون شهری در ولایت غزنی ایجاد گردید

پس از وخیم شدن اوضاع امنیتی غزنی و رسیدن شهر غزنی تا پرتگاه سقوط در هفته های پسین، ظاهرا وضعیت داخل شهر غزنی رو به بهبود است و نظامیان افغان بار دیگر مرال گرفته اند و گه گاهی بخش های از شهر غزنی گواه عملیات های تصفیوی نظامیان افغان است.

اکنون حکومت محلی غزنی برای مهار تحرکات مخالفان مسلح دولت و واکنش های سریع در برابر تهدیدهای احتمالی از ایجاد یک گارنیزیون شهری درین ولایت خبر میدهند.

الحاج محمد داوود والی غزنی میگوید که این گارنیزیون متشکل از 120 تن از نیروهای پولیس ملی، ارتش و امنیت ملی میشود که رهبری آنرا فرمانده پولیس غزنی بر عهده دارد.

فرمانده پولیس غزنی و فرمانده لوای سوم ارتش ملی در ولایت غزنی میگویند که این گارنیزیون برای مهار تحرکات و تهدیدها در هر گوشه ی از شهر غزنی ایجاد شده است.