پولیس کابل از قاچاق ۴۰ کیلوگرام چرس به این شهر جلوگیری کرد

فردوس فرامرز سخنگوی قوماندانی امنیه کابل به رسانه ها میگوید: “چهل کیلوگرام چرس که قرار بود توسط یک عراده موتر از شمال کشور به شهر کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی در کوتل خیرخانه کشف و ضبط گردید.”

راننده موتر به اتهام قاچاق مواد مخدر مذکور دستگیر و به سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شده است.