پس از بی نتیجه ماندن گفتگوهای صلح در دوحه قطر، اکنون چشم ها به نشست استانبول ترکیه دوخته شده اند.

نشستی که احتمالا در 16 ماه جاری میلادی با اشتراک هیات های مذاکراتی حکومت و طالبان و باحضور کشورهای منطقه امریکا و سازمان ملل در استانبول ترکیه راه اندازی شود.

همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری این نشست امیدواری های افغان ها برآمدن صلح و ثبات درین کشور بیشتر شده است.

ازین میان شهروندان غزنی که همانند سایرافغان ها دو دهه جنگ را در نظام های پس طالبانی سپری کرده اند از طرف های درگیر نبرد می خواهند که به یک توافق سیاسی برسند و به خشونت های شان پایان دهند.

خادم علی پیرمردی است که از گاه تابیگاه دریک گوشه از شهر غزنی کفاشی می کند و به گفته خودش از جنگ و خونریزی خسته است.

شمار زیادی از شهروندان کشور و فعالان سیاسی برحفظ دست آوردهای دو دهه پسین دربخش های حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و آزادی بیان تاکید دارند.

در همین حال نبود یک اجماع کلان سیاسی در داخل افغانستان برای توحید طرح ها از نگرانی های دیگری است که احتمال شکسته شدن گفتگوهای استانبول و مشروعیت مردم سالاری درین نشست را بلند می برد.