پرونده‌ی ۲۱ فرد متهم به اختلاس بودجه کرونا در هرات به دادگاه فرستاده شد

دادستانی کل کشور می‌گوید که پرونده‌ی ۲۱ نفر به‌شمول والی برحال ولایت هرات را که به فساد اداری متهم هستند، به دادگاه فرستاده است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل می‌گوید که والی برحال هرات، سه عضو شورای ولایتی هرات، رییس صحت عامه هرات، عضو آمریت بودجه ولایت هرات، معاون و نماینده شرکت آسیا فارما، رییس شرکت السید افغان، مدیر کنترل ریاست مستوفیت هرات، مسئول ستاک کرونا در هرات و… شامل افرادی اند که از سوی اداره بازرس به فساد اداری متهم شده‌اند.

به گفته‌ی رسولی، این افراد به ارتکاب جرم غدر و اختلاس ۲۰ میلیون افغانی از بودجه کرونا متهم شناخته شده‌اند.

پیشتر مسئولان در دادستانی استیناف هرات میگویند  که ۱۸ نفر به‌شمول مقام‌های بلندپایه‌ی محلی و صحی، چندین عضو شورای ولایتی و شرکت‌های تجارتی در این ولایت به حیف‌ومیل حدود ۳۰ میلیون افغانی از بودجه‌ی مبارزه با کرونا متهم شناخته شده‌اند.

سید نعیم سحاب، سخن‌گوی دادستانی هرات گفته است که این تعداد افراد پس از تحقیقات اداره بازرس ریاست‌جمهوری و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، به حیف‌ومیل بودجه کرونا متهم شده‌اند.