محمد عثمان جانباز به حیث فرمانده پولیس ولایت غزنی معرفی شد.

آقای جانباز امروز در یک محفلی از سوی هیات وزارت داخله و مقام های محلی غزنی به مردم این ولایت معرفی شد.

در همین حال بزرگان قومی درین ولایت خواستار بهبود امنیت ولایت غزنی  و مسیر راه مواصلاتی ولسوالی های این ولایت اند.

دکتور زمری بشری که در راس یک هیئت وزارت داخله کشور جهت معرفی آقای جانباز به غزنی آمده، فرمانده جدید پولیس غزنی را یک کدرجوان، صادق و با تجربه خواند.

فرمانده جدید پولیس غزنی در سخنانش برتطبیق قانون از سوی پولیس و بی طرفی نیروهای امنیتی تاکید ورزید.

وی خواستار همکاری مردم برای عملی شدن پلان های امنیتی و بهبود امنیت درین ولایت شد.

با این حال شهروندان غزنی از مقام های محلی تازه گماشته شده به ویژه فرمانده جدید پولیس غزنی می خواهد تا برنامه های منظمی برای بهبود امنیت این ولایت داشته باشند.

پیش ازین جنرال خلیل اندرابی چندماهی به حیث فرمانده پولیس غزنی کار کرد.