شهروندان ولایت غزنی در برابر افزایش نا امنی های این ولایت دست به اعتراض زده و از آنچه بی کفایتی مقام های محلی این ولایت میدانند، امروز راه پیمایی کردند.

این معترضین میگویند که ضعف مدیریتی درین ولایت باعث تلفات گسترده نیروهای امنیتی و غیرنظامیان درین ولایت شده است.

افزایش ناامنی ها در مرکز و ولسوالی های غزنی، افزایش تلفات نیروهای امنیتی ، انفجارها و ترورهای منسوبین امنیتی و بزرگان قومی باعث شده تا موجی از انتقادهای مردم غزنی در برابر مقام های محلی غزنی شکل گیرد.

پس از چاشت امروز چهارشنبه(12 سنبله 1399) معترضین برای چند ساعتی دست به راه پیمایی زده و شاهراه کابل – کندهار را برای مدتی بستند.

اعتراض معترضین با واکنش نیروهای امنیتی و نیز روبرو شد و سربازان امنیتی با شلیک های هوایی تلاش پراکنده ساختن معترضین را نمود.

شماری ازین معترضین به رسانه ها می گویند که مقام های محلی غزنی بی کفایت استند و پروایی زخمیان ملکی و نظامی را ندارند.

اما واحدالله جمعه زاده سخنگوی والی غزنی می گوید که نیروهای امنیتی تاکنون در حالت دفاع فعال قرار داشتند ازین رو مخالفان مسلح تحرکات بیشتر داشته اند.