رییس مجلس مقام ولایت غزنی درشهر غزنی ترور شد .

مردان تفنگدار چاشت امروز رییس مجلس مقام ولایت را در جاده قلعه امیر محمد خان شهر غزنی  باضرب گلوله کشتند و پسرش را زخمی ساختند .

محمد موسی اخلاقی آمر تنظیم  مجالس مقام ولایت غزنی حوالی ساعت 12:30 چاشت روز پنج شنبه زمانی که از دفتر به سوی منزلش میرفت درساحه دو راهی قلعه امیرمحمد خان از مربوطات حوزه پنجم  امنیتی پولیس شهر غزنی  از سوی مردان مسلح هدف شلیک گلوله قرار گرفته وجان باخت.

درین رویداد پسر آقای اخلاقی  نیز شدیدا زخم برداشته و وضعیت صحی پسرش نیز وخیم گفته شده است.

براساس گزارش ها افراد مسلح سوار بردو عراده بایسکل بودند و پس از  انجام این ترور موتر آقای اخلاقی را نیز باخود برده اند.

واحد الله جمعه زاده سخنگوی والی غزنی با تایید این رویداد میگوید که عاملان این رویداد موفق به فرار شده اند و بررسی های پولیس درباره شناسایی و بازداشت عاملان این ترور آغاز شده است.

ترور منسوبین امنیتی , کارمندان دولتی  و غیرنظامیان در شهر غزنی نگرانی ها را نسبت به هرزمان دیگری افزایش داده است ترورهای که در بیشتر موارد عاملان آن موفق به فرار میشوند چنانچه روز گذشته نیز دو فرد ملکی درشهر غزنی از سوی مردان مسلح ترور شدند.