برگزاری نمایشگاه خیابانی کتاب در غزنی

نمایش‌گاه خیابانی کتاب در ولایت غزنی برگزار شد.
این نمایش‌گاه دو روزه بامداد ام‌روز سه‌شنبه، از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی در هم‌کاری با برخی نهادها و کتاب فروشی‌های شهر غزنی در جاده « خواجه علی» شهر غزنی برگزار شده و قرار است برای فردا نیز به روی بازدید کننده‌گان باز باشد.
حمیدالله نثار، رئیس اطلاعات‌وفرهنگ غزنی، هدف از برگزاری این نمایش‌گاه را ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و تشویق جوانان به مطالعه و کتاب‌خوانی عنوان می‌کند.
محمد رحیم محمود معاون والی غزنی حین گشایش این نمایشگاه از جوانان خواست تا به مطالعه و کتاب‌خوانی روبرو بیاورند.
شماری از بازدید کنندگان این نمایش‌گاه، برگزاری همچو نمایشگاه ها را برای تشویق جوانان به مطالعه و روشنگری جامعه موثر می‌دانند و از مسؤلین می‌خواهند که برنامه‌های علمی هرچه بیشتری را در شهر غزنی راه اندازی نمایند.
شماری از کتاب‌فروشانی که درین نمایشگاه سهم گرفته اند، از کم علاقه‌‌گی مردم به کتاب و کتاب خوانی نگران اند و می‌گویند که انگیزه و علاقه مردم به کتاب‌خوانی کمتر شده است.
درین نمایش‌گاه، گونه‌های مختلفی از کتاب در حوزه‌ی فرهنگ، ادبیات، اجتماع، سیاست، آموزش و اقتصاد به نمایش گذاشته شده است.
سال گذشته نیز همچین نمایش‌گاهی درین ساحه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت راه‌اندازی شده بود.

گزارش: علی جان سلطانی