براثر انفجار ماین در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی یک غیر نظامی کشته و چهار غیر نظامی دیگر زخم برداشتند.

این رویداد پس از چاشت امروز در روستای طورمی ولسوالی یاد شده رخ داده است.

شماری از باشندگان ولسوالی خواجه عمری غزنی و گواهان رویداد می گویند که این رویداد حوالی ساعت سه پس از چاشت امروز دوشنبه 4 حوت 1399 در روستای طورمی ولسوالی یادشده زمانی رخ داد که یک موتر نوع مازدای غیرنظامیان با ماین کنارجاده برخورد کرده که از اثر آن یک غیرنظامی جان باخته و 4 غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

گواهان رویداد می گویند که این افراد قصد خریداری جنگل و چوب را ازین ساحه داشتند که موتر حامل شان باماین کنارجاده برخورد کرده است.

فرماندهی پولیس غزنی نیز با تایید این رویداد می گوید که زخمیان این انفجار جهت تداوی به شفاخانه ولایتی غزنی منتقل شده اند.

روستای طورمی ولسوالی خواجه عمری در مرکز این ولسوالی قرار دارد که فاصله چند متری با مقر ولسوالی یاد شده و فرماندهی پولیس این ولسوالی دارد.