بحث‌ها در مورد اجندای مذاکرات در دوحه ادامه می‌یابد

انتظار می‌رود کمیتۀ مشترک کاری هیئت‌های مذاکره کنندۀ دولت افغانستان و طالبان امروز هم در مورد اجندای مذاکرات در دوحه بحث کند.

ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان در این باره در پیام ویدیویی به رسانه ها گفت: “این بحث‌ها امروز همچنان ادامه می‌یابد و هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت قوی مردم، رهبری دولت و رهبران سیاسی و ملی کشور با تعهد بیشتر برای رسیدن به یک صلح پایدار تلاش می‌کند.”

نخسین جلسۀ کمیتۀ مشترک کاری هیئت‌های مذاکره کنندۀ دولت افغانستان و طالبان دیروز برگزار شد.

هیئت‌های مذاکره کنندۀ دو طرف چهارشنبه هفتۀ گذشته اعلام کردند که در بارۀ طرزالعمل کاری مذاکرات به شمول مقدمۀ آن به توافق دست یافته اند و پس از این در مورد اجندا بحث می‌کنند.