بازداشت یک سردسته مجرمان سازمان یافته در کابل

وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای فرماندهی پولیس کابل یک سردسته مجرمان خطرناک سازمان یافته را بازداشت کرده است.

این وزارت با نشر خبرنامه‌ای امروز (یک‌شنبه، بیست و هفتم میزان) گفته است که فرد بازداشت شده «شیر سیاه سنگ» نام دارد.

همچنان گفته شده که این سردسته مجرمان در انجام قضایایی جرمی سازمان یافته، به ویژه سرقت‌های مسلحانه، قتل، اخاذی و سایر جرایم سازمان یافته، نقش کلیدی داشته است.

براساس اطلاعات وزارت امور داخله، فرد بازداشت شده در بخش‌های کابل، به ویژه حوزه‌های هشتم، نهم و شانزدهم شهر کابل، فعالیت گسترده داشته است.

این در حالی است که امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور به مجرمان هشدار داده است که تنها دو راه در پیش دارند؛ یا پشت میله‌های زندان بروند یا آدم شوند.