انفجار موتر بمب در شهرغزنی بیش از 47 منسوب امنیت ملی را کشته و زخمی ساخت.

حواالی ساعت 5:30 صبح امروز انفجار موتر بمب بالای کندک قطعه خاص امنیت ملی در داخل مرکز ثقافت اسلامی به وقوع پیوسته که در نتیجه 5 منسوب امنیتی کشته  و بیش از 40 تن دیگر زخمی شده اند.

گواهان رویداد به تلویزون غزنویان می گویند که انفجار موتر بمب صبحگاه امروز در این ساحه رخ داده که در نتیجه خسارات مالی بیشتر به باشنده های محل که در نزدیکی این کندک هستند نیز وارید شده است.

دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غزنی می گوید که در این رویداد 7 منسوب امنیت ملی کشته و 40 تن دیگر زخم برداشته اند

باز محمد همت ریس شفاخانه ولایتی غزنی میگوید که از ین رویداد 5 کشته و 43 زخمی به این شفاخانه انتقال شده است که همه نظامیان هستند وضعیت صحی 10 تن از زخمیان این رویداد وخیم گفته شده است.

مسولان امنیتی تا حالا در این مورد ابراز نظر نکرده اند

مسولیت این رویداد را نیز تا حالا کس و یا گروه به عهده نگرفته است