انفجار ماین در شهر غزنی یک کشته و دوازده زخمی برجاگذاشت.

این رویداد پس از چاشت امروز در ساحه کلاه سبز شهر غزنی رخ داده که از اثر آن یک غیرنظامی کشته و دوازده تن به شمول دو نظامی زخم برداشتند.

حوالی ساعت دو وسی دقیقه پس از چاشت امروز یک شنبه یک حلقه ماینی که ظاهرا در کنار جاده در ساحه کلاه سبز از مربوطات حوزه اول امنیتی پولیس شهر غزنی جاگذاری شده بود، زمانی منفجر گردید که یک رنجر مربوط به تولی رجال برجسته از ساحه می گذشت.

درین رویداد یک غیر نظامی جان باخته و چندین تن دیگر زخمی شده اند.

یک منبع صحی در شفاخانه ولایتی غزنی می گوید که درین رویداد یک غیر نظامی جان باخته و دوازده تن به شمول دو نظامی و ده غیر نظامی زخمی شده اند .

واحد الله جمعه زاده سخنگوی والی غزنی اما آمار زخمیان این انفجار را 9 تن می گوید.

درین انفجار به چند عراده موتر و یک سه چرخه آسیب رسیده است  و شیشه های دوکان های نزدیک به محل رویداد نیز شکسته اند.

ناامنی ها در شهر غزنی در چند روز اخیر افزایش یافته است.

دو روز قبل محمد موسی اخلاقی آمر تنظیم مجالس مقام ولایت درساحه قلعه امیر محمد خان ترور شد و پسرش شدیدا زخم برداشت.

ازسوی دیگر یک مرد ادعا میکند که  پس از چاشت امروز یکشنبه دزدان مسلح در ساحه پل حیدرآباد شهر غزنی پنجصد هزار افغانی را از نزد آنان برده است.