اعلامیه نشست اخیر دوحه بی‌مفهوم و خنثی بود

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در پیام عیدی‌اش با اشاره به نشست سطح بلند میان هیأت دولت افغانستان و گروه طالبان می‌گوید این نشست نتیجه ملموس و روشنی را در پی نداشت و با صدور یک اعلامیه بی‌مفهوم و خنثی خاتمه یافت.

وی طالبان را به تشدید جنگ و فرار از گفت‌وگو متهم کرده می‌گوید که عقیم شدن روند صلح و مذاکرات میان دو طرف که از یک سال بدین سو آغاز گردیده است نتیجه برخورد دوگانه گروه طالبان و حامیان این‌گروه با روند صلح است.

آقای دانش گفت که گروه طالبان تا کنون نه‌تنها به هیچ یک از تعهدات خود در قبال مردم افغانستان عمل نکرده است بلکه کارشکنی‌های گسترده و معناداری را در روند صلح انجام داده است که بر همگان آشکار است.

وی از جامعه جهانی از جهانی و کشورهای حامی گروه طالبان جدا خواست که این گروه را وادار به گفتگوی سازنده و نتیجه بخش کنند.